Ripa Safety & Security Doetinchem B.V.

Winkelsurveillance

Met betrekking tot winkelsurveillance hebben wij een eigen visie, die ondertussen veel ondernemers uit de detailhandel met ons delen. Voorheen was winkelsurveillance een specialisme binnen de beveiliging, waarvoor een beveiligingsbeambte theoretisch werd opgeleid i.v.m. problemen zoals derving, detectie en aanhouding. Momenteel zijn de problemen van dien aard dat dit niet langer meer afdoende is. Daarnaast spelen personele problemen in de explosief groeiende beveiligingsbranche een grote rol.
De problematiek in winkels en winkelgebieden, veelal veroorzaakt door groepen jongeren, junks en de georganiseerde criminaliteit, gecombineerd met een ernstig gebrek aan respect, heeft er toe geleid dat zowel klanten als medewerkers zich vaak niet meer op hun gemak voelen in de winkels. Ripa Safety & Security is van mening dat het, om tot een goede en verantwoorde oplossing te komen, noodzakelijk is om de security agent hier specifiek voor te selecteren en te trainen. Wij hebben hiervoor binnen onze organisatie het project “City & Store Protection” ontwikkeld. Allereerst worden de medewerkers geselecteerd op kwaliteit, motivatie en uitstraling. Daarnaast wordt iedere security agent die in aanmerking komt voor dit project binnen ons opleidingscentrum Business Security getraind op o.a. communicatieve vaardigheden, aanhoudingstechnieken, agressie en conflicthantering en communicatie en samenwerking met de winkelmedewerkers. Daarnaast worden zij opgeleid in het vakgebied winkelsurveillance.

Naast de individuele kwaliteiten van de security agent is ook het bewustzijn bij de winkelmedewerkers van groot belang. Samenwerking m.b.t. communicatie en eventuele assistentie bij aanhouding leidt tot een optimaal resultaat. Een onderdeel van ons “City & Store Protection” project is dan ook ‘in company training’ ten dienste van de bewustwording, motivatie, communicatie en samenwerking.

Tot slot gaan wij voor aanvang van een nieuwe opdracht in gesprek met de politie om zo tot een correcte afhandeling van het gehele project te komen. Tevens voeren wij periodiek overleg met de opdrachtgever, waarin de doelstellingen van een komende periode worden vastgesteld en de behaalde resultaten van de afgelopen periode worden besproken. Deze doelstellingen zijn problemen en risico’s waar per periode extra aandacht aan wordt besteed, zoals overlast door jeugd, (georganiseerde) diefstal, parkeermisbruik, visitatie eigen medewerkers, etc.