Ripa Safety & Security Doetinchem B.V.

Werken bij RIPA Safety & Security

Ripa Safety & Security stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De basis voor deze kwaliteit komt natuurlijk vanuit de inzet van onze medewerkers (security agents). Om deze kwaliteitseisen te realiseren worden alle kandidaten vanaf de sollicitatie tot indiensttreding uitvoerig onderworpen aan diverse gesprekken, testen en trainingen.

In samenwerking met onze opleidingsorganisatie Business Security Opleidingen nemen wij bij iedere kandidaat een persoonlijk sollicitatiegesprek af, waarna wordt besloten of de sollicitant wel of niet in onderstaand opleidingstraject wordt opgenomen.
Alle medewerkers van Ripa Safety & Security dienen voor aanvang van het dienstverband twee interne opleidingen te volgen (van resp. 3 en 5 dagen), waarin alle facetten van de veelal gespecialiseerde dienstverleningen worden behandeld. In de driedaagse opleiding wordt men getraind en getest op het gebied van teambuilding, sociale en communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid en niveau. Hierna, nog voor aanvang van het dienstverband, gaan alle kandidaten 5 dagen intern in opleiding waarbij tevens de vakkennis wordt getest en aangescherpt, maar vooral ook de visie van Ripa Safety & Security op het beveiligingsvak wordt bijgebracht. Tevens worden de kandidaten hier getraind op diverse onderdelen uit de persoonsbeveiliging, wat een zeer heldere en scherpe visie oplevert voor de reguliere beveiligingswerkzaamheden.

Eenmaal in dienst worden alle security agents regelmatig getraind met betrekking tot nieuwe opdrachten, werken in teamverband en het op peil houden van de algemene kennis. Tevens worden alle security agents speciaal getraind in conflictbehandeling, zelfverdediging, visitatie en sociale en communicatieve vaardigheden. Deze opleidingen en trainingen worden gegeven door onze eigen opleidingsorganisatie Business Security Opleidingen.

Ripa Safety & Security verzorgt een breed pakket securitydiensten. Hierdoor worden de security agents in de gelegenheid gesteld om naast hun reguliere werkzaamheden te rouleren in bijvoorbeeld evenementenbeveiliging, persoonsbeveiliging en geld/waardetransporten of transportbeveiliging. Al onze medewerkers hebben bewust gekozen voor een organisatie die hen te werk stelt bij opdrachtgevers waar zij zich met hun persoonlijke kwaliteiten op de juiste plaats voelen.

Beschik je over de juiste competenties? Denk jij dat je een aanwinst bent voor ons team?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.