Ripa Safety & Security Doetinchem B.V.

Objectbeveiliging

Storingen, diefstal, overlast, poging tot inbraak, brandstichting en vernielingen: het zijn allemaal zaken die de normale gang van zaken verstoren. Naast risico voor personen en bedrijfsmiddelen ontstaat meestal ook bijkomende schade in de vorm van vertraging en onderbreking van bedrijfsprocessen. Objectbeveiliging is een goede preventieve maatregel.

Veiligheid op uw locatie

Bij objectbeveiliging is een beveiliger van Ripa Safety & Security permanent op uw locatie aanwezig, bijvoorbeeld als avond- en nachtreceptionist in bedrijf, hotel of zorginstelling. Een van onze professionals waakt over de veiligheid van uw bedrijf of instelling en de daarin aanwezige mensen en middelen. Zichtbare aanwezigheid van een professionele beveiliger is een goede preventieve maatregel. Door permanente controle en toezicht wordt het veiligheidsniveau van de gehele locatie verhoogd. In acute risicosituaties bent u verzekerd van deskundig optreden. Daarnaast kunnen de medewerkers van Ripa Safety & Security tal van aanvullende taken verrichten.

Kwaliteit

Bij Ripa Safety & Security is veel expertise aanwezig omtrent het beveiligen van objecten en locaties. Dienstverlening begint altijd met een risico-analyse en een advies op maat. Het professionele team garandeert kwaliteit in de uitvoering.