Ripa Safety & Security Doetinchem B.V.

Collectieve beveiliging

Wanneer een aantal organisaties in een gebied gezamenlijk veiligheidsmaatregelen neemt, spreken we van collectieve beveiliging. Collectieve beveiliging maakt industrieterreinen, bedrijvenparken en woongebieden als geheel minder kwetsbaar in de stille, verlaten uren, terwijl de kosten per deelnemer lager zijn.

Surveillance is een veelgebruikt middel bij collectieve beveiliging. Een professioneel beveiligingsteam is zichtbaar aanwezig in uw gebied, op de door u gewenste tijdstippen, bijvoorbeeld ‘s nachts en in het weekeinde. Dit voorkomt en beperkt hinder, schade, overlast en criminaliteit. De surveillancedienst zal bij voorkomende problemen en calamiteiten steeds snel een passende reactie geven. De surveillanceteams van Ripa Safety & Security beschikken over directe alarmlijnen met politie, brandweer, ambulance- en andere hulpdiensten. Daarnaast kan Ripa Safety & Security aanvullende beveiligingstaken uitvoeren.